zondag 27 april 2014

Op dit moment teken ik veel op de zendala tiles.De voorgetekende(pre-string) tile op de foto is nu mijn favoriet en je ziet een van de resultaten. Gebruik ik andere tangles op dezelfde pre-string tile, dan krijg ik een totaal andere zendala. De voorgetekende zendala's blijven daardoor boeiend om op te werken. Het tekenen op een zwarte zendala met een witte gel pen werkt anders dan met de micron 01 pen, die gebruikt wordt op de witte tiles en zendala's. Dat was even wennen. Bij de zwarte zendala gebruikte ik ook nog de zenstone en een wit carcoalpotlood van Sakura. De tangle aan de rand heeft een leuke naam: BUMPER! BUNZO is de naam van de tangles in het midden. Ik noem ze echter mossels, want tja, als inwoner van Zeeland, teken ik graag de "mossels". Als de tekening een naam mag hebben, noem ik het "de Mosseldans". At this moment I draw a lot on the zendala tiles.De pre-string tile in the picture is my favorite and you see a result. If I use other tangles in the same pre-string tile, I get a totally different zendala. The pre-string zendala remain therefor always interesting to work on. Drawing on a black zendala with a white sakura gelly roll pen works differently than the 01 micron pen, which is used on the white tiles and zendala's. It took some time to get used to that gelly pen. In the black zendala I worked also with a ZenStone and a white charcoal pencil from Sakura. The tangle on the edge has a cute name: BUMPER! Bunzo is the name of the tangles in the middle. However, I call them mussels.( As a resident of New Zealand, I like to draw the "mussels"). If the drawing may have a name, I call it the "Mussel Dance."

zaterdag 26 april 2014

Op 26 april, koningsdag, de laatste workshop Zentangle basiscursus 1 voor dit seizoen. Eind juni start ik weer met de cursussen Zentangle. Dank je wel Adriana, Nathalie, Marielle, Sari en Sylvia voor jullie inbreng en aandacht in deze cursus. We hebben van elkaar kunnen leren. In twee uur tijd hebben jullie een kunstwerkje gemaakt om trots op te zijn. Op de foto zie je jullie Zentangle Art-werk On April 26, King's day (birthday of our King), the last workshop Zentangle basic one for this season. In late June, I start again with the courses Zentangle. Thank you Adriana, Nathalie, Marielle, Sari and Sylvia for your input and attention in this course. We can learn from each other. In two hours time, you have made a piece of art to be proud of. Enjoy it, I certainly do so.On the picture you see your Zentangle Art-work.

dinsdag 15 april 2014

Vanmiddag 15 april 2014 was voor mij de laatste Zentangle workshop voor kinderen van de sterqklas 3/4, op deze Archipelschool De Tweemaster/Kameleon in het kader van het kunstproject. Het patroon AHH gebruikten de kinderen als een soort string. Vervolgens verbonden ze de lijnen en kwamen er vlakken om in te vullen met de patronen: Crescent Moon, Printemps, Static en Hollibaugh. De kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar werkten geconcentreerd en met plezier aan de Zentangle op hun Apprentice tile. Met pandapastels werden de kleuren aangebracht. Ik zag trotse kinderen,een trotse juf . Ik heb genoten van de creativiteit van de kinderen. Het was super om met ze te werken! This afternoon, April 15, 2014 was my last Zentangle workshop for children of sterqklas 3/4, of the ArchipelSchool Tweemaster / Chameleon in the context of the art project. The pattern AHH used the children as a kind of string. Then they connected the lines so they could fill with the patterns: Crescent Moon, Printemps, Static and Hollibaugh. Children aged 6-8 years worked concentrated and had fun with drawing the Zentangle on their Apprentice pastels The colors were made with pandapastel. I saw happy, proud, children and a proud teacher. I enjoyed the creativity of the children. It was great to work with them! Bewerkingen ongedaan maken

vrijdag 11 april 2014

Workshops in april 2014 tijdens een kunstproject op Archipelschool "De Tweemaster/Kameleon" te Oost-Souburg. De kinderen hebben hard gewerkt aan hun Zentangles. Verschillende kinderen bedachten zelf een tangle of maakten een variatie. De kleuters maakten tangles in hun Kameleon en de groepen 5 tot en met 8 maakten Zentangles. Allemaal dezelfde tangles en zoveel variaties, dat was leuk om te zien. Ik ben trots op de kinderen en hun werk. Workshops in April 2014 during an art project at ArchipelSchool "The Tweemaster / Chameleon" in East Souburg( The Netherlands). The children have been working hard on their Zentangles. Several children came up with their own tangle or made a variation. The children in the age 4-6 years old, made tangles in their Chameleon and children in the age of 8-12 years were making Zentangles. They all learned the same tangles and the children came up with many variations( hearts were favorite), it was nice to see. I am very proud of the kids and their work.

dinsdag 1 april 2014

Deze week ontving ik een "tangle eggy" van Rachel, mijn tanglevriendin uit Amerika. Als grapje heb ik een paasei "verstopt" in een "Nederlandse" tulp en naar Amerika verstuurd. Met dit een prachtig voorjaar, wens ik iedereen een fijne lente toe en gezellige paasdagen en paasvakantie.
This week I received a "tangle eggy" Rachel, my tanglefriend from America. As a joke I have an Easter egg "hidden" in a "Dutch" tulip and sent to America. This year we have a beautiful spring, I wish everyone nice Sunny days spring, and pleasant Eastertime  and Easter holidays.